REFERENCE & REALIZACE

01.
Rodinné domy

02.
Pozemní stavby

03.
Inženýrské sítě

04.
Komunikace a zpevněné plochy

05.
Dopravní stavby
mosty

06.
Odstraňování povodňových škod

07.
Zemědělské stavby

08.
Opravy cest frézou Rambo

„Kvalitně provedené dílo, které je předáno investorovi v dohodnutém termínu, za dohodnutých podmínek a za smluvní cenu. Kvalitu díla považujeme za naprostou samozřejmost, a proto jsme vybudovali komplexní systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.“

Naše vybavení

VAST TERCIA spol. s r. o.
Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 25 85 75 41
DIČ: CZ 25 85 75 41

Naše společnost je držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001.

Copyright © 2016 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena.